Otchłań ma w sobie hipnotyzujący urok, który przyciąga nurków budząc w nich chęć zanurzania się coraz głębiej i głębiej.
Znajdujące się głębiej rafy są zwykle w lepszym stanie i zobaczyć na nich można zwierzęta, które unikają płycizn. Również wiele fascynujących wraków leży poniżej limitów dostępnych dla nurków początkujących. Nurkowanie głębokie, do granic nurkowania bezdekompresyjnego, może być nie tylko ekscytujące ale i bezpieczne dzięki właściwemu wyszkoleniu i umiejętnościom. W czasie zajęć nauczysz się planować i realizować nurkowania do głębokości 40 metrów, uwzględniając zarządzenia ilością gazu, rozpoznawanie objawów narkozy gazowej i działanie pod ich wpływem. Zapoznasz się także z zasadami doboru i konfiguracji sprzętu w zależności od przyjętego planu nurkowania i zastanych warunków.
Nikt z nas nie lubi ograniczeń. Zanurz się w głębinach!.

 

Warunki wstępne:

- wiek minimum 16 lat,
- stopień Night Diver,
- stopień Navigation Diver.

 

Uprawnienia po kursie:

- nurkowanie bezdekompresyjne do głębokości 40 metrów.

DEEP DIVER