Pierwszy kurs PADI który wprowadzająca nurka na jego zawodową ścieżkę nurkową. To również pierwszy ze stopni na profesjonalnej ścieżce rozwoju, który umożliwia czynne asystowanie podczas prowadzenia kursów nurkowych. 
Podczas tego kursu, każdy nurek zostanie zapoznany ze standardami, procedurami oraz zasadami niezbędnymi podczas prowadzenia szkoleń nurkowych. Uzyskanie stopnia Divemastera otwiera wam możliwość podjęcia pracy jako przewodnika nurkowego

w dowolnym miejscu na całym świecie. Dzięki temu będziecie mogli połączyć swoją pasję z waszą karierą zawodową. 

 

Wymagania wstępne:
- minimalny wiek uczestnika: ukończone 18 lat,
- certyfikat PADI Advanced Open water Diver oraz PADI Rescue Diver lub stopień równorzędny w innej organizacji szkoleniowej,
- zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy przedmedycznej  w ciągu ostatnich 2 lat,
- zalogowane 40 nurkowań ze sprzętem powietrznym,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nurkowania wydane w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

 

Uprawnienia po ukończeniu kursu:
- możliwość podjęcia pracy jako podwodny przewodnik,
- możliwość asystowania podczas kursów,
- możliwość prowadzenia wybranych programów nurkowych,

DIVEMASTER