Nurkowanie ze skuterem
Celem kursu jest zapoznanie nurka z obsługą oraz zasadami poruszania się pod wodą przy wykorzystaniu skutera. Podczas kursu przedstawione będą zasady planowania nurkowania, radzenia sobie w sytuacji awaryjnej oraz ogólne zasady eksploatacji urządzeń.

 

Wymagania wstępne:

-minimalny wiek uczestnika: ukończone 12 lat,

-certyfikat Open Water Diver lub stopień równorzędny innej organizacji nurkowej,

 

Uprawnienia po ukończeniu kursu:

-możliwość wykonywania nurkowań przy wykorzystaniu skutera do głębokości zgodnej z posiadanym certyfikatem.

DIVER PROPULSION VEHICLE (DPV)