Nurkowanie Nitrox
Kurs ma na celu zapoznanie Cię z zasadami oraz procedurami jakie obowiązują przy nurkowaniu na wzbogaconych mieszaninach oddechowych. Pozytywne ukończenie kursu umożliwia przeprowadzanie nurkowań bezdekompresyjnych przy zastosowaniu gazu z zawartością tlenu do 40%. Podczas zajęć poznacie dobre oraz złe strony stosowania wzbogaconego powietrza w trakcie nurkowań. Zdobędziecie również umiejętności planowania oraz dobierania odpowiednich mieszanin oddechowych dla konkretnych nurkowań.

 

Wymagania wstępne: 

- minimalny wiek uczestnika: ukończone 12 lat,

- certyfikat PADI Open Water Diver lub stopień równorzędny innej organizacji nurkowej,

 

Uprawnienia po ukończeniu kursu:

- nurkowanie z wykorzystaniem mieszanin nitroxowych o zawartości do 40% tlenu.

ENRICHED AIR DIVER