Nurkowanie w Nocy
Kurs ma celu zapoznanie ze sprzętem, zasadami oraz procedurami niezbędnymi podczas wykonywania nocnych nurkowań. Dzięki tej specjalizacji będziesz miał możliwość podziwiania życia pod wodą jakie toczy się po zapadnięciu zmroku. Miejsca nurkowe znane Ci bardzo dobrze za dnia poznasz zupełnie z nowej strony. 

 

Wymagania wstępne :

- minimalny wiek uczestnika: ukończone 12 lat,

- certyfikat  Open Water Diver lub stopień równorzędny innej organizacji nurkowej.

 

Uprawnienia po kursie:

- wykonywanie nurkowań do głębokości zgodnej z aktualnie posiadanymi uprawnieniami. 

NIGHT DIVER