Zadaniem tego kursu jest przekazanie nurkowi wiedzy oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, które dla przeciętnego nurka rekreacyjnego wydają się nie do opanowania. Kurs daje możliwość nauki przeprowadzania skutecznych akcji ratunkowych, udzielania pierwszej pomocy oraz uczy reagowania w sytuacji wystąpienia wypadku nurkowego. 
Większość kursantów po ukończeniu tego kursu stwierdza że dopiero teraz poznali prawdziwe nurkowanie. 

 

Wymagania wstępne:
- minimalny wiek : ukończone 12 lat 
- certyfikat PADI (Junior) AOWD lub stopień równorzędny w innej organizacji szkoleniowej 
- zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy przedmedycznej  w ciągu ostatnich 2 lat. - możliwość odbycia kursu łączonego

 

Umiejętności zdobyte po ukończeniu kursu :
- planowanie oraz przeprowadzanie akcji ratunkowych,
- zarządzanie grupą w trakcie akcji ratunkowej,
- przewidywanie oraz reagowanie na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu nurków

RESCUE DIVER