Nurek Samodzielny
Kurs pozwala na wykonywanie samodzielnych nurkowań kiedy jest to możliwe bądź jest efektem zaistniałej sytuacji. Szkolenie wprowadza nurka w procedury oraz zasady samodzielnego nurkowania, które również w realny sposób przekładają się podczas nurkowań partnerskich. Dzięki czemu podnosimy swoją pewność siebie oraz świadomość radzenia sobie nawet w sytuacji gdy np. nasz parter nurkowy dysponuje znacznie mniejszym doświadczeniem niż my. 

 

Wymagania wstępne:

- minimalny wiek uczestnika: ukończone 18 lat,

- certyfikat Advanced Open Water Diver lub stopień równorzędny innej organizacji nurkowej,

- zalogowane minimum 100 nurkowań.

 

Uprawnienia po kursie:

- możliwość wykonywania nurkowań samodzielnych do głębokości wg. aktualnie posiadanych uprawnień. 

Self Reliant Diver