Dodanie helu do mieszaniny oddechowej jest rozwiązaniem, które umożliwia nie tylko zwiększenie głębokości (jeśli zredukujemy też poziom tlenu do bezpiecznego poziomu), ale też na zmniejszenie narkotyczności. Trzeźwy umysł natomiast jest cennym narzędziem dla nurka, który planuje wykonywać w trakcie nurkowania i na dużej głębokości bardziej skomplikowane zadania, jak chociażby związane z penetracją wraku czy poręczowaniem w jaskini. Trimix jest metodą na zwiększenie własnego bezpieczeństwa i jednocześnie zyskanie zupełnie nowych możliwości.

 

W trakcie szkolenia nauczysz się metod planowania nurkowań z użyciem mieszanin helowych oraz takiego doboru składu mieszaniny, który zapewni Ci nie tylko bezpieczny, dostosowany do żądanej głębokości, poziom ciśnienia parcjalnego tlenu, ale też umożliwi kontrolę poziomu narkotyczności całej mieszaniny regulując ilość azotu dodawanym helem. Podczas nurkowań szkoleniowych udoskonalisz swoje umiejętności nurkowania z dwoma butlami bocznymi z gazami dekompresyjnymi – od deponowania i podejmowania butli, poprzez przekazywanie ich partnerowi nurkowemu po realizację różnych scenariuszy awaryjnych, zadanych przez instruktora.

Warunki wstępne : 
 

  • Minimalny wiek: 18 lat
  • Umiejętność pływania w stopniu wystarczającym
  • Stan zdrowia pozwalający na udział w kursie
  • Certyfikat IDF Extended Range Diver lub ekwiwalent
  • Minimum 200 zalogowanych nurkowań, w tym przynajmniej 40 na głębokość większą niż 40 metrów

 

Uprawnienia po kursie :

Po ukończeniu szkolenia IDF Trimix Diver zyskasz uprawnienia do nurkowania dekompresyjnego do głębokości 65 metrów z wykorzystaniem mieszanin helowych o zawartości tlenu nie mniejszej niż 18%

Kursy TMX / sidemount