Podwodny Nawigator
Kurs ma na celu zapoznanie z zasadami prowadzenia nawigacji podczas nurkowań. Podczas zajęć zapoznacie się z obsługą przyrządów nawigacyjnych, sposobami planowania nurkowań nawigacyjnych oraz metodami dokonywania pomiarów odległości pod wodą. 

 

Wymagania wstępne:

- minimalny wiek uczestnika: ukończone 10 lat,

- certyfikat  Open Water Diver lub stopień równorzędny innej organizacji nurkowej,

 

Umiejętności zdobyte po kursie:
- planowanie nurkowań przy wykorzystaniu przyrządów nawigacyjnych do głębokości według aktualnie posiadanych uprawnień.

UNDERWATER NAVIGATOR