Nurkowanie Wrakowe
Kurs ma na celu przedstawienie zasad oraz procedur obowiązujących podczas nurkowania wrakowego. Będziesz miał okazję dowidzieć się jak poprawnie zaplanować każde nurkowanie wrakowe, jaki sposób poruszania się, nawigacji dobrać do aktualnych warunków pogodowych. 

 

Wymagania wstępne:

- minimalny wiek uczestnika: ukończone 15 lat,

- certyfikat Advanced Open Water Diver lub stopień równorzędny innej organizacji nurkowej,.

 

Uprawnienia po kursie:

- nurkowanie na wrakach całego świata, dopuszczonych do zwiedzania oraz do głębokości wg. posiadanych uprawnień. 

WRECK DIVER