SEAL TEAM - KOMANDO FOKI

Nasi najmłodsi po odbyciu swojego pierwszego programu nurkowego jakim jest Bubblemaker mogą kontynuować swoją podwodną przygodę biorąc udział w kolejnych 5 Podwodnych Misjach jakie stawia przed Nimi załoga SEAL TEAM :)
Każda z pięciu misji odbywa się na osobnych zajęciach, dzięki czemu przygoda z nurkowaniem rozłożona jest w czasie i daje dużo więcej satysfakcji :)

 

Wymagania wstępne :
- minimalny wiek uczestnika: ukończone 8 lat.
- ukończony kurs PADI Bubblemaker,
- wypełnione przez rodzica lub prawnego opiekuna formularz Seal Team,

 

W ramach kursu dzieci otrzymują : 
- certyfikat oraz dyplo PADI SEAL TEAM
- książkę nurka
- naklejkę PADI Seal Team
- płytę DVD

Program przeznaczony dla najmłodszych nurkowych adeptów. Kurs to rozmaite podwodne gry oraz ćwiczenia których celem jest oswojenie dzieci z podwodnym światem. Dzięki czemu nasi najmłodsi  uczą się poprawnych zachowań pod wodą a przede wszystkim zwiększają swoją pewność siebie :) . 

 

Wymagania wstępne:
- minimalny wiek uczestnika: ukończone 8 lat,
- wypełnione przez rodzica lub prawnego opiekuna formularz Bubblemaker,

 

Po kursie dzieci otrzymują:
- pamiątkowy dyblom uczestnictwa
- książeczkę nurka 
- naszywkę, naklejkę oraz zabawkę Bubblemaker-a
- ręcznik z emblematem Bubblemaker-a

BUBBLEMAKER