Więcej

Więcej

Więcej

Więcej

Więcej

Więcej

Więcej

Więcej

Więcej

Więcej

Więcej

Więcej

To pierwszy krok Twojego dziecka w nowy, fascynujący, podwodny świat. Podwodni Skauci to program stworzony z myślą o tym, by już wsród najmłodszych dzieci wykształcać nawyk aktywności fizycznej...

Scuba Scout

Kurs nurkowania dla początkujących, uczący podstaw teoretycznych i praktycznych, pozwalających na bezpieczne planowanie i wykonywanie nurkowań partnerskich

do głębokości 20 metrów...

Open Water Diver

Kurs nurkowania w nocy

i w warunkach ograniczonej widoczności, kładący nacisk

na procedury stosowane

w specyficznych warunkach

i alternatywne metody porozumiewania się pod wodą...

Night Diver

Kurs nawigacji podwodnej, umożliwiający planowanie i poruszanie się po trasie nurkowania przy użyciu nawigacji naturalnej oraz kompasu....

Navigation Diver

Kurs ratownictwa nurkowego, obejmujący wiele zaawansowanych i przydatnych technik ratowniczych i autoratowniczych, umożliwiający też wykonywanie nurkowań bezdekompresyjnych

do maksymalnej głębokości 30 metrów...

Rescue Diver 

Kurs głębokiego nurkowania obejmujący naukę planowania

i wykonywania bezdekompresyjnych nurkowań partnerskich do maksymalnej głębokości 40 metrów...

Deep Diver 

Kurs, który jest najwyższym stopniem nurkowego wtajemniczenia na ścieżce rekreacyjnej i jednocześnie otwiera drzwi do świata nurkowań technicznych, umożliwiając planowanie i wykonywanie nurkowań z ograniczoną dekompresją powietrzną do maksymalnej głębokości 50 metrów...

Master Diver 

Pierwszy krok na ścieżce zawodowej. Kurs Divemastera uczy prowadzenia grup złożonych

z certyfikowanych nurków

pod woda i asystowania przy kursach, uprawnia także do nurkowania na głębokość 50 metrów...

Divemaster

Kurs nurkowania

z wykorzystywaniem skuterów podwodnych...

DPV Diver

Kurs nurkowania w suchym skafandrze, który pozwala na cieszenie się urokami podwodnego świata przez cały sezon, niezależnie od temperatury. Pozwala tez na opanowanie wyważania się za pomocą skafandra i używania go jako alternatywnego kompensatora pływalności...

Dry Suit Diver

Kurs nurkowania z wykorzystaniem wzbogaconych mieszanek oddechowych do 40% tlenu...

Nitrox Diver

Kurs nurkowania na wrakach, uwzględniający stosowanie specjalistycznych narzędzi,

a także technik i procedur dopasowanych do specyficznych warunków panujących

na wrakach...

Wreck Diver